Site Overlay

Visie en missie

We Care. We Heal. We Grow. Together.

We Care
Onze samenleving is sterk geïndividualiseerd. Sinds de uitbraak van Covid19 leven we ook nog in isolatie, in afzondering van elkaar. Meer dan ooit beseffen we hoe erg we behoefte hebben aan verbinding met anderen, behoefte aan een sense of belonging. Van Der Boom Online wil mensen online met elkaar in verbinding brengen. 

We Care. Together.   

We Heal
Wereldwijd gaan mensen door een moeilijke periode. We hebben te maken met isolatie, verlies, angst, stress, spanningen en onzekerheid. Door in een groep deze moeilijkheden met elkaar te delen en elkaar te steunen onder begeleiding van een therapeut, vindt genezing plaats.

We Heal. Together.

We Grow
Wanneer we samen door een moeilijke periode heen gaan, groeien we als mens in verbinding met de ander. Dit is de kracht van kwetsbaarheid, de kracht van verbinding. Doordat we ons tot elkaar verhouden, spiegelen en van elkaar leren, geven we elkaar voeding om te kunnen groeien. 

We Grow. Together.