Site Overlay

In de media

Psychiaters: “Zelfs een beetje videobellen is beter dan niets”

Bron: www.telegraaf.nl
Datum: 25 maart 2020

UTRECHT – Met de uitbraak van het coronavirus is online behandeling door de psycholoog en psychiater explosief gestegen. Behandelaren in de GGZ worden in rap tempo omgeschoold om te leren zo snel mogelijk online behandelingen te kunnen geven. En dat is nodig ook, want de psychische impact van de corona-crisis neemt toe.

Ruim vijfduizend psychiaters en psychologen uit Nederland en België kregen afgelopen dagen al middels webinars trainingen in online behandelen van online psychiater Bram van der Boom van ehealthspecialists.com en zijn collega’s Tim Wind en Bart Vemer. Hoewel online behandelen niet voor alle patiënten het beste is, is het voor nu wel even dé oplossing. ,,Zelfs een beetje videobellen is beter dan iemand aan zijn lot over laten”, stelt Van der Boom. De psychiater benadrukt de importantie van online behandelen, nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. ,,We moeten een psychiatrische crisis die er dan nog overheen komt, zien te voorkomen.”

Want nu thuisblijven het devies is, zitten veel patiënten en behandelaars met de handen in het haar. ,,Juist nu wil je er zijn voor mensen met angst en depressieve klachten, omdat de kans groot is dat die klachten nu toenemen”, zegt GZ-psycholoog Gijs Coppens van iPractice.

Er zijn in Nederland grofweg 20.000 psychologen en 3500 psychiaters. Van deze beroepsgroep is negentig procent nu online aan het behandelen geslagen, schat Coppens. ,,We moeten wel. Iedereen die in de GGZ in behandeling is – en dat zijn een half miljoen Nederlanders – heeft zorg nodig. Er komen nog veel meer mensen aan met psychische klachten. We moeten zorgen dat er zorg geleverd kan worden en er is maar één slimme manier: dat is online.”

Een onderzoek naar aanleiding van de coronamaatregelen in Nederland levert schrikbarende cijfers op: de psychische impact van corona neemt substantieel toe. Onderzoek onder 365 Nederlanders wijst uit dat circa 65 procent angstklachten ten gevolge van de maatregelen rapporteert, circa 50 procent rapporteert depressieve klachten.

Overigens is de psycholoog tegen uitsluitend online behandelen. ,,Je verliest ook informatie. Denk aan de geur van iemand met alcoholproblematiek. Dat is iets waar iemand zich vaak voor schaamt. Dat is niet iets wat iemand makkelijk deelt, maar wel iets dat je ruikt bij het eerste contact. Beter is een slimme combinatie van online en offline contact.”

Online psychiater Van der Boom is een andere mening toegedaan: ,,Onderzoeken laten zien dat videobellen even effectieve behandelingen biedt als face to face. Dat komt omdat patiënten thuis zijn, in hun eigen omgeving. Dan zijn ze meer op hun gemak, ze zijn receptiever, kunnen meer ontvangen omdat ze thuis zijn, mits die omgeving veilig is.”

,,Door corona is mijn missie een transitie bewerkstelligen van offline zorg naar online zorg”, zegt Van der Boom. ,,Dat is, ironisch genoeg, met de uitbraak van corona in een stroomversnelling gekomen.”

Bram van der Boom, Bart Vemer en Tim Wind trainden al duizenden collega’s in online behandelen.